Spelets gång

Som tidigare nämnt är spelets satsningar och spelformer redan upptryckta på den anslutande duk som finns vid det roterande hjulet. Numren är uppdelade i tre kolumner i totalt 12 rader. 1-2-3, 4-5-6 och så vidare. 0:an (och 00 i amerikansk roulette) har placerats över den första raden. De övriga symbolerna och märkena som finns på duken symboliserar olika typer av satsningar som går att göra. Det här kommer du kunna läsa mer om under sektionen insatser och utdelningar.

Information om hur du spelar roulette

Roulette spelas med marker. Det här kan låta konstigt för den ovane men det handlar om att ofta spelas Roulette av flera personer samtidigt och för att Croupieren, bankiren som sköter bordet, skall hålla reda på alla spel som görs och vilka bets som hör till vem så skiljs de här åt med färgade marker. Varje person runt bordet får alltså en färgad marker tilldelad. När spelaren är klar vid bordet växlas den färgade marken in hos banken precis som en vanlig casinomarker gör. Då kan nästkommande spelare få ta del av markern och därmed inleda sina satsningar vid bordet.

Efter att alla spelare placerat sina satsningar så kastar Croupieren ut kulan i det roterande hjulet. Hastigheten på hjulet ökar vid tillfället som kulan kastas ut. Anledningen att det snurrar när spelet inte spelas är högst estetisk och en gammal regel som levt kvar. Kulan roterar i motsatt riktning och får därför effekten av en retardation och faller tillslut ner i ett av de 37 facken. Det är fullt tillåtet att lägga till satsningar så länge kulan roterar men så fort croupieren säger att inga bets får längre placeras så får spelarna hålla i sina marker.